Módszer

Milyen módszerekkel dolgozom?

Pszichoterápiás módszerem alapvetően pszichoanalitikusan orientált. Ez azt jelenti, hogy egy jelenlevő problémának a korai gyökerét próbálom megtalálni. A korai traumák ugyanis olyan mintákat hoznak létre, amelyek ismétlődéseket váltanak ki későbbi életkorokban, élethelyzetekben. Ilyen ismétlődés, például ha valaki újra es újra ugyanazt a számára rossz párkapcsolati formát találja meg, vagy ha probléma helyzetekben lefagy, túlzottan szorong, esetleg szélsőségesen agresszívvá válik. Ezeknek az ismétlődéseknek a sorát az eredeti traumák, sérülések, minták megértése szakíthatja meg.

Más, ennél komplexebb esetekben ezek a traumák, történések akár generációkon keresztül is átívelhetnek, ezért foglalkozom családállítással is. Ennek az a lényege, hogy a jelen életünkben lévő elakadások a felmenőink, szüleink, nagyszüleink generációival történt életesemények, traumák következményei. A családállítás lehetőséget nyújt generációk szociokulturális jellemzőinek (társadalmi réteg, családi hagyományok), illetve az átélt traumák (háború, gyermek elvesztése) hosszútavú hatásainak komplex megértésére.

Párkapcsolati konfliktusokban, munkahelyi problémák vagy bármilyen személyek közötti interakciós, kommunikációs problémák feltárásában gyakran alkalmazok pszichodramatikus elemeket is. A pszichodráma által kínált szerepcserés módszer során lehetőség nyílik egy helyzetet több szemszögből megvizsgálni, és átélni, megérteni a szereplők lehetséges érzéseit, gondolatait.

Egyéni felnőtt tanácsadás célja

  • a családi történetből, életeseményekből, traumákból származó programok, én-működések felismerése
  • az ismétlődés, “már megint ugyanabba a gödörbe léptem”-élményének feldolgozása
  • a tudatban létrejövő torzulások, illúziók, sémák azonosítása
  • a valóság észlelésének, a jelenben levésnek, a “nyitott szemmel” cselekvésnek a fejlesztése
  • az életünk feletti tudatosság és irányítás kialakítása
  • a gondolati és érzelmi hullámzás stabilizálása
  • önmagunk valódi működéseinek, valódi természetének, igényeinek megismerése és megélése
  • a szorongásainkban, félelmeinkben, fóbiáinkban leragadt energiák visszanyerése
  • a lehető-legjobb önmagunk megtalálása, aktivizálása